خرید آنلاین فایل(پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن)

هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات8حجم0/141 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزاپرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن||اِکس سی42075702|xcq42094790|پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی,دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی,پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی راثبلوم,پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلـوم,دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون,پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984),مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات8حجم0/141 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسیاهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن چکیده:هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی 30 نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 15 نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.

ابزار پژوهش

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)

این مقیاس را سولومون و راثبلوم (1984) ساخته و آن را مقیاس اهمال کاری تحصیلی نام نهادند. این مقیاس را دهقان (1387 ، به نقل از مطیعی و همکاران 1392) برای اولین بار در ایران به کار برده اند. مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی دارای 27 گویه می باشد که سه مولفه را مورد بررسی قرار می دهد : مولفه اول ، آماده شدن برای امتحانات ؛ شامل سوالات 1 تا 6 می باشد . مولفه دوم ، آماده شدن برای تکالیف می باشد و شامل سوالات 9 تا 17 می باشد و مولفه سوم ، آماده شدن برای مقاله های پایان ترم سوالات 20 تا 25، به صورت تکالیف تحقیقی و پژوهش های کلاسی برای دانش آموزان ایرانی نگاه شد و این گزینه برای پاسخ دهندگان به این مقیاس توضیح داده شد .

لازم به ذکر است که در ادامه هر یک از موارد دو سوال ارائه شده است که سه سوال اول (26،18،7) احساس و عاطفه دانش آموز در مورد تعلل ورزی و سه سوال دوم (27،19،8) تمایل آنها را برای تغییر عادت تعلل ورزی شان می سنجد. نحوه پاسخدهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موفقیت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های «به ندرت» ، «بعضی اوقات » ، «اکثر اوقات» ، «همیشه» ، از نمره1 تا 4 تعلق می گیرد همچنین در این مقیاس گویه های 4-6-11-15-16-21-23-25 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه توسط جوکار و دلاور پور (1386) ، به فارسی ترجمه شده و اعتبار و روایی آن به ترتیب 61/0 و 88/0 به دست آمده است. در پژوهش دهقان (1387 ، به نقل از مطیعی و همکاران 1392) پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ 82/0 شده است. این مقیاس با پرسشنامه افسردگی بک ، مقیاس شناخت های غیر منطقی الیس ، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و مقیاس اجتناب روزانه همبستگی معناداری دارد (سولومون ، روثبلوم ، 1984).


"

مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت مدیریت ریسکپاورپوینت بهینه سازی برنامه ریزی گیت های فرودگاهیدانلود پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبیدانلود پاورپوینت تغذیه در بیماری های مادر و کودکپاورپوینت برنامه ریزی برای توسعه پایدار حمل و نقل ریلیپاورپوينت شبکه تلفن ثابت شهري در برنامه چهارم توسعهپاورپوینت یدک کشیدن در دریاپاورپوینت محیط زیست و حمل و نقلپاورپوینت جایگذاری بتن بدون قالب بندیپاورپوینت حمل و نقل شهری ژاپندانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشیپاورپوینت بافت فرسوده محله عودلاجانپاورپوینت همسان سازی جهانی و یکنواختی استانداردهای بین المللیپاورپوینت رابطه ی شیوه های تامین مالیدانلود پاورپوینت شبکهدانلود پاورپوینت نه گفتن با مهارت جرات ورزیدانلود پاورپوینت کاربرد کامپیوتر و موبایل در آموزشدانلود پاورپوینت مدیریت قبل از مدرنپاورپوینت شیمی فیزیک 2 دانلود پاورپوینت کتاب مقدمات زبان شناسیدانلود پاورپوینت مذاکرات تجاری بین المللیدانلود پاورپوینت تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربیدانلود پاورپوینت کتاب بوستان سعدی نظم 5 دکتر انوریدانلود پاورپوینت بررسی گیم نت هادانلود پاورپوینت کتاب نقد ادبی از دکتر زرین کوب