خرید آنلاین فایل(پروپوزال ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان)

هدف از این پروپوزال ارزیابی تطبیقی میزان اثربخشی مدیریت دانش در دانشکده های دانشگاه مازندران می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات52حجم3/821 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش تحول ارپروپوزال ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان||اِکس سی42074885|xcq42094790|پروپوزال مدیریت دانش,اثربخشی مدیریت دانش,سنجش اثربخشی مدیریت دانش,محاسبه اثربخشی مدیریت دانش با تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای,سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه,پروپوزال میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پروپوزال ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان

هدف از این پروپوزال ارزیابی تطبیقی میزان اثربخشی مدیریت دانش در دانشکده های دانشگاه مازندران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات52حجم3/821 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ مدیریت بازرگانی گرایش تحولارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان چکیدهمدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می سازد. بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان آگاه شد. این آگاهی از وضعیت مدیریت دانش به سازمان کمک می نماید تا نقاط ضعف و کاستی ها ی مدیریت دانش خود را در جهت حفظ برتری های رقابتی و یا افزایش آن، به درستی تشخیص و اقدامات مناسبی در جهت آن انجام دهد. این تحقیق نیز با بررسی و مقایسه ی شاخص ها و ابزارهای موجود در این زمینه، از رویکردی یکپارچه در قالب تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) برای محاسبه میزان اثربخشی مدیریت دانش و مقایسه دانشکده های دانشگاه مازندران بر اساس آن استفاده کرده است که در آن ابعاد کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان شاخص های اثربخشی و ابزار شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI) به عنوان فرآیندهای چرخه دانش در نظر گرفته شده است. داده های تحقیق با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی بین خبرگان دانشگاه جمع آوری شده و نرم افزار Super Decisions نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار رفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بعد فرآیندهای داخلی و به کارگیری دانش مهم‌ترین شاخص و فرآیند هستند. همچنین میزان اثربخشی مدیریت دانش دانشکده های علوم پایه در مقایسه با دانشکده های علوم انسانی و علوم مهندسی بیشتر است. در نهایت پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن ها بر اساس فرآیند های دانش ارائه شده است. واژه های کلیدی:مدیریت دانشسنجش اثربخشیفرآیند تحلیل شبکه ایکارت امتیازی متوازندانشگاه مازندران مقدمه روند رو به رشد رقابت در عرصه اقتصاد جهانی موجب تحولی عظیم در رویکرد سازمان ها برای خلق ارزش های رقابتی پایدار بوده است (بونتیس و همکاران ،1999). در ابتدای عصر صنعتی شدن، سازمان ها اثربخشی، كارایی و همچنین برتری رقابتی خود را از طریق اتوماسیون، كاهش ضایعات و حذف فرآیند های اضافی افزایش دادند؛ ولی در حال حاضر و در عصر دانش و دانش کاری، سازمان ها در صدد سازماندهی مجدد جهت حذف مشاغل و نیروهای اضافی هستند. این جنبش از طریق مهندسی مجدد و مدیریت كیفیت جامع و مانند این‌ها انجام می شود كه سازمان های روان‌تری را به ارمغان می آورد. در اینجاست كه نقش دانش و مدیریت دانش روشن می شود و سازمان ها در پی تحقق و استفاده ِیکی از مهم‌ترین دارایی های ناشناخته و راكد خود بنام دانش بر می آیند. لذا، مدیریت دانش در این راستا باید از سویی همراه با اثربخشی و كارایی و از سوی دیگر باید بتواند به خوبی از عهده كسب، حفظ و نگهداری و انتشار دانش در سطح سازمان برآید. مسلماً به كارگیری مناسب این سرمایه در صورت وجود معیار ها و شاخص های مناسب موجب می شود از سویی كارایی و اثربخشی مدیریت دانش افزایش یافته و از سوی دیگر میزان تأثیر آن بر عملكرد سازمان مشخص شود و فقط مورد ارزیابی كیفی قرار نگیرد (شائمی برزکی،1384). امروزه مؤسسات آموزش عالی با چالش های فراوانی از جمله تغییرات سریع فنّاوری، گسترش سیستم ها، تقاضای متنوع جامعه، افزایش هزینه های آموزشی و نیاز به تطبیق با عصر دانش و اطلاعات مواجهند. یکی از ابزارهایی که برای مقابله با این شرایط بکارگرفته می شود، مدیریت دانش است. مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می سازد (صادقی آرانی،1387). نقش اصلی این مؤسسات، مدیریت کردن دانش (هم دانش ضمنی و هم دانش آشکار) است تا بتوانند عملکرد دانش را جهت توسعه و پیشرفت جامعه افزایش دهند (حمیدی زاده،1387). فهرست مطالب فصل اول- کلیات پژوهش1-1- مقدمه.1-2- ضرورت و اهمیت موضوع1-3- بیان مسأله.1-4- اهداف پژوهش1-5- سوالات پژوهش.1-6- روش پژوهش.1-7- قلمرو پژوهش1-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات 1-8-1- تعاریف مفهومی 1-8-2- تعاریف عملیاتی1-9-ساختار کلی پایان نامه. فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1- مقدمه.3-2- نوع شناسی ‌پژوهش .3-3- انتخاب خبره 3-4- مدل و روش پژوهش 3-4-1- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله3-4-2- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح.3-4-3- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش3-4-4- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش.3-5- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها. 3-5-1- بررسی سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی 3-5-1-1-محاسبه سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی.3-6- معرفی نرم‌افزارهای مورد استفاده.3-7- محدودیت‌های پژوهش منابع و مأخذ فهرست شکل‌ها10 شکل1-1- ساختار کلی پایان نامه 73 شکل2-13-چارچوب مرور ادبیات پژوهش78 شکل3-1-مدل تحقیق فهرست جداول81 جدول 3-1-مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی.81 جدول 3-2 - نمونه پرسشنامه مقایسه زوجی. 83 جدول3-3- شاخص ناسازگاری تصادفی. فهرست نمودارها76 نمودار3-1-گام‌های پیاده سازی مدل
"

مطالب دیگر:
🔍بررسی انواع عایق بندی و عایقهای صوتی در ساختمان🔍بررسی زندگینامه آلبرت بندورا و نظريه يادگيري اجتماعي بندورا🔍بررسی فنون تجزيه و تحليل سيستمها در مديريت🔍بررسی و مقایسه اقتصاد ايران و چين🔍طرح توجیهی توجيه اقتصادي و فني و مالي ایجاد خدمات كامپيوتري پژوهش🔍پروژه متره بر آورد اهميت شورا و نقش اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي شورا🔍بررسی کامپوزیت ها نانو کامپوزیت ها و کاربرد آنها🔍بررسی فعالیت بانکهای خارجی در ایران🔍بررسی اصول و الزامات کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای🔍نقش مواد آلي در افزايش سطح حاصلخيزي خاكهاي زراعي🔍پیشینه پژوهش با موضوع افسردگی میان نوجوانان افسردگی نوجوانان بی سرپرست و دارای سرپرست🔍گزارش کارآموزس در شبكه بهداري ابهر امور اداري و مالي🔍بررسی پرواز بدون موتور و مدل رياضي پرواز تعادلي و دو نوع از پرواز غير تعادلي🔍تاريخچه شكل‌گيري و تكامل مهندسي صنايع و تغيير آن از مهندسي صنايع سنتي به مهندسي صنايع و سيستم‌ها🔍بررسی کاشت و داشت و برداشت و گیاه شناسی و انواع و بیماری های گلرنگ Carthamus tinctorius L🔍بررسی معماری مسجد امام اصفهان و معماری هندسه گرا🔍شناسايي دلايل و كنترل پوسیدگی در لوله هاي حفاري چاه نفت🔍مباني نظري سياستهاي پولي، توليد و مكانيزم اثرگذاري سياستهاي پولي بر سطح توليد و اشتغال🔍معرفی و آموزش انواع مختلف سیستمهای ترمز موجود در جهان۵ ( اجزای یک ترمزمغناطیسی)🔍گزارش کارآموزی در كارخانه تن ماهي پونل گیلان🔍بــررسي عوامل مؤثر بر فرار مغزها و تاثیرات فرهنگي و اقتصادي فرار مغزها🔍خلاصه کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران🔍سیاستگذاري پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام🔍بررسی علاقه و خواسته هاي دانش آموزان در چگونگي گذراندن اوقات فراغت🔍بررسی جایگاه زن در قرآن و ویژگی های زنان الگو از نظر قرآن