خرید آنلاین فایل(پایان نامه (کارشناسی ارشد) بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی اموزش پذیر12-8سال)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تحقیق کارشناسی ارشد مشاوره گرایش توانبخشی عنوان بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول 1 مقدمه 2 بیان مساله 3 اهمیت و ضرپایان نامه (کارشناسی ارشد) بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی اموزش پذیر12-8سال||اِکس سی41014556|xcq42094790|تحقیق و پژوهش رابطه دختر و پسر,تحقیق و پژوهش بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران ,دختران,عروسکی,اثربخش نمایش عروسکی بر افزایش مهارت اجتماعی دختران,نمایش عروسکی,مهارت های اجتماعی,کم توانان ذهنی ,دختران کم توان آموزش پذیر
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پایان نامه (کارشناسی ارشد) بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی اموزش پذیر12-8سال

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تحقیق کارشناسی ارشد مشاوره

گرایش توانبخشی

عنوان

بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال شهر بجنورد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول 1

مقدمه 2

بیان مساله 3

اهمیت و ضرورت پژوهش 7

تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش 9

متغیر مستقل 9

متغیر وابسته 10

اهداف پژوهش 10

هدف کلی 10

اهداف اختصاصی 10

اهداف کاربردی 10

فرضیه های پژوهش 11

فرضیه اصلی 11

فرضیه های فرعی 11

فصل دوم 12

مقدمه 13

تاریخچه کم توانی ذهنی 14

تعاریف کم توانی ذهنی 15

طبقه بندی کم توانی ذهنی 21

کم توانان ذهنی آموزش پذیر 21

کم توانان ذهنی تربیت پذیر 21

کم توانان ذهنی حمایت پذیر 22

طبقه بندی بر اساس دیدگاه انجمن روانپزشکی آمریکا 22

طبقه بندی بر اساس دیدگاه سازمان بهداشت جهانی 23

علل کم توانی ذهنی 23

خصوصیات کم توانی ذهنی خفیف 25

مهارت های اجتماعی 26

عوامل انتخاب مهارت های اجتماعی 29

آموزش مهارت های اجتماعی به کم توانان ذهنی 29

نقش و اهمیت هنر 31

تعریف نمایش 32

خاستگاه نمایش 34

نمایش به عنوان درمان 36

نمایش عروسکی و انواع آن 42

عروسک های سایه ای 42

عروسک های دستکشی 43

عروسک های میله ای 43


عروسک های خیمه شب بازی و اسباب بازی های پارچه ای 44

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 47

تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53

فصل سوم 58

طرح پژوهش 59

جامعه آماری 60

روش نمونه گیری 61

ابزار پژوهش 61

قلمروها و زیر قلمرهای واینلند 63

قلمرو ارتباطی 63

قلمرو مهارت های زندگی روزمره 63

قلمرو اجتماعی شدن 64

قلمرو مهارت های حرکتی 64

قلمرو رفتارهای ناسازگار 64

روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

روش اجرا 65

ملاحظات اخلاقی 70

فصل چهارم 71

مقدمه 71

آمار توصیفی 71

آمار استنباطی 73

فصل پنجم 76

مقدمه 77

فرضیه اول 77

فرضیه دوم 78

فرضیه سوم 79

فرضیه چهارم 80

محدودیت های پژوهش 81

پیشنهادات پژوهش 82

پیوست ها 83

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1: دامنه سنی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 71

جدول 4-2: توزیع سطح تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 72

جدول4-3: بررسی نرمالیتی(K-S) متغیرهای پژوهش 72

جدول 4-4: مقایسه میانگین نمرات خرده آزمون های واینلند 73


مطالب دیگر:
📌پاورپوینت پايگاه داده چند رسانه ای📌دانلود پاورپوینت ماشین آلات و تجهیزات بیهوشی📌پاورپوینت پروژه نرم افزار 1📌دانلود پاورپوینت روش تحقیق کیفی و آمیخته 423 اسلاید📌پاورپوینت پمپ های هيدروليكی📌دانلود پاورپوینت طراحی محصول📌پاورپوینت پيش بينی وضع هوا📌دانلود پاورپوینت معماری انواع راه پله📌پاورپوینت پیشگیری از حوادث در کودکان📌دانلود پاورپوینت سیستم ماهیچه ها📌پاورپوینت فصل یازدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی با موضوع فرایند تصمیم گیری📌پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی با موضوع قدرت و سیاست📌پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی📌پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی 📌پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی 📌پاورپوینت معماری ارگانیک (معماری الی)📌پاورپوینت معماری پایدار،معماری سبز📌پاورپوینت معماری سبز- بام سبز📌پاورپوینت بررسی نمونه های معماری پایدار📌پاورپوینت انواع بیونیک و ساختار آن📌پاورپوینت آثار شاخص معماری سبز📌پاورپوینت معماری بیونیک و نمونه هایی از آن📌پاورپوینت تعریف معماری سبز و آشنایی با اصول معماری سبز در شهر📌پاورپوینت ساختمان های پایدار و اهداف کلی  آنها📌پاورپوینت آثار مرتبط با طبیعت در معماری