خرید آنلاین فایل(بهره‌وری، عملکرد، کارایی و اثربخشی در سازمان)

مقدمه وظیفه اصلی تمامی مدیران در همه سطوح و همه نهادهای اجتماعی این است که محیطی را طراحی، اجرا و نگهداری نمایند که اعضای سازمان بتوانند با فعالیت و همکاری گروهی در آن به اهداف معین خود دست یابند. در پاسخ به این سوال که مدیر کیست میتوان گفت که مدیر کبهره‌وری، عملکرد، کارایی و اثربخشی در سازمان||اِکس سی41003386|xcq42094790|بهره‌وری, عملکرد, کارایی, اثربخشی در سازمان
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بهره‌وری، عملکرد، کارایی و اثربخشی در سازمان

مقدمه

وظیفه اصلی تمامی مدیران در همه سطوح و همه نهادهای اجتماعی این‌ است که محیطی را طراحی،‌ اجرا و نگهداری نمایند که اعضای سازمان بتوانند با فعالیت و همکاری گروهی در آن به اهداف معین خود دست یابند. در پاسخ به این سوال که مدیر کیست می‌توان گفت که مدیر کسی است که مسئولیت عملکرد یک یا چند نفر در سازمان را به عهده دارد و در پاسخ به اینکه مدیران چه می‌کنند گفته می‌شود که مدیران اثر بخش منابع انسانی را به طرقی که هم به عملکرد عالی و هم به سطح مطلوب رضایت کارکنان منجر گردد،‌ به کار می‌گیرند. توجه و علاقه توام به عملکرد و رضایت خاطر موضوع اصلی مدیریت در محیطهای کاری است.

اصطلاحات مختلفی برای ارزیابی میزان موفقیت مدیران استفاده می‌شود. اصطلاحاتی چون بهره‌وری،‌ اثربخشی، کارآیی، عملکرد و ... در این مقاله برآنیم که بطور مختصر تعریفی از این اصطلاحات در سازمانها ومدیریت آنها و طرق ارزیابیشان ارائه دهیم و ارتباط میان آنان را مختصرا بیان نمائیم.


مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت خطرات ناشی از حریق🔥پاورپوینت دستگاه XRF🔥پاورپوینت ذره ‌باردار در میدان مغناطیسی🔥پاورپوینت روابط خارجی و سیاست خارجی ایران🔥پاورپوینت روش تولید 2🔥پاورپوینت سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن🔥پاورپوینت شاخص های سلامت و آشنایی با تعاریف آنها🔥پاورپوینت شركت های دانش بنیان🔥پاورپوینت شهر باستانی همدان🔥پاورپوینت علوم پزشكی رده های R و NLM🔥پاورپوینت عیوب در ریختگری تحت فشار🔥پاورپوینت فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده🔥پاورپوینت قرصهای پیشگیری از بارداری🔥پاورپوینت كارگاه برنامه ریزی و تدوین طرح درس🔥پاورپوینت لایه فیزیکی شبکه🔥پاورپوینت مسمومیت با گاز منوكسید كربن🔥پاورپوینت مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی🔥پاورپوینت مکانیک آماری سامانه های بر هم کنشی روش میدان های کوانتیده🔥پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن🔥پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر🔥پاورپوینت نگرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنتها🔥پاورپوینت هوش مصنوعی (مرجع)🔥پاورپوینت هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکی🔥پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال🔥پاورپوینت پشت گرد (کیفوز پشتی)