خرید آنلاین فایل(مبانی نظری و پیشینه رابطه كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی)

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1- مبانی نظری......................................................................................................................................13 2-1-1- اثربخشی سازمانی..............................................مبانی نظری و پیشینه رابطه كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی||اِکس سی40205390|xcq42094790|مبانی نظری و پیشینه رابطه كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با مبانی نظری و پیشینه رابطه كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مبانی نظری......................................................................................................................................13

2-1-1- اثربخشی سازمانی..................................................................................................................................13

2-1-2-تعریف اثربخشی سازمانی.............................................................................................................................13

2-1-3- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی................................................................................................14

2-1-4- مدل‌های اثربخشی سازمانی ......................................................................................................................18

2-1-5- ادغام معیارهای اثربخشی............................................................................................................................22

2-2-کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................................22

2-2-1تعریف کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................24

2-2-2- ویژگی های کیفیت زندگی کاری در مدل والتون...................................................................................25

2-2-3- ویژگی های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی از جمله اسپکتور، موچینسکی، شافر، شاین ............................................................................................................................................27

2-2-4- ابعاد کیفیت زندگی کاری...........................................................................................................................28

2-2-5- مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری............................................................................28

2-3-رفتار شهروندی سازمانی...........................................................................................................................33

2-3-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی.................................................................................................................34

2-3-2- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی....................................................................................................................36

2-3-3- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................39

2-3-4- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی..........................................................................................................43

2-3-5- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی...............................................................................44

2-3-6- پیش آیندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی...................................................................................47

2-3-7- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی..................................................................................48

2-4-پیشینه پژوهش....................................................................................................................................49

2-4-1-پژوهش های خارجی.....................................................................................................................................49

2-4-2- پژوهش های داخلی.....................................................................................................................................50

2-5- استنتاج از پژوهش های پیشین.....................................................................................................................51

2-6-قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................52


مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت آموزش تدریس تشخیص صدا فارسی اول ابتدایی🔑پاورپوینت آموزش تدریس دانستنی های زبان شناسی ویژه آموزگاران اول ابتدایی🔑پاورپوینت آموزش تدریس درس 1 و 2 فارسی اول ابتدایی🔑آموزش تدریس قواعد املا اول ابتدایی ویژه آموزگاران🔑پاورپوینت آموزش تدریس نشانه تشدید🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف ﻳ ی🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف و 🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف ن🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف م🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف ل🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف گ🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف ک🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف ق🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف ف🔑پاورپوینت آموزش تدریس حرف ﺷ ش🔑پاورپوینت نيازهای تغذيه ای در سنين مدرسه🔑پاورپوینت بیماریهای دستگاه شنوایی ناشی از کار🔑پاورپوینت مبانی برنامه‌ سازی کامپیوتر🔑پاورپوینت گزارش تجارت الکترونیک🔑پاورپوینت انواع نمودارها و جداول آماری🔑پاورپوینت ارزيابی قابليت استفاده مجدد مجموعه تستها دارای قضاوتهای چندسطحی🔑پاورپوینت وقوع بیماری و اثرات آن🔑پاورپوینت افزایش فشارخون🔑پاورپوینت نقش تغذیه در سلامت🔑پاورپوینت غنی سازی آرد با آهن برای پیشگیری از کم خونی